Vastu Shastra je indická náuka o harmonickom bývaní, obdobná čínskej náuke Feng Shui. Oba
systémy si kladú za cieľ vytvoriť bývanie, ktoré napĺňa všetky potreby ich obyvateľov a ktoré je
zároveň v súlade s prírodnými energiami.
Dnes je všeobecne prijímaný, už i vedcami preukázaný, fakt, že všetko vo vesmíre a všetko okolo nás
– vibruje. Všetky naše zmysly a všetko, s čím sa stretávame, je uvedené do súladu s istými
frekvenciami, ktoré s nami pozitívne alebo negatívne reagujú. A ak sa s touto myšlienkou
stotožňujeme, je samozrejmé, že i budovy, ktoré obývame, vibrujú na určitej úrovni, ktorú vedome či
podvedome cítime a ktorá nás istým spôsobom ovplyvňuje. Určite ste mnohokrát už sami zažili, ako
príjemne ste sa cítili vo svetlej a vzdušnej miestnosti, zatiaľ čo už pri vstupe do malej, zapratanej
a tmavej chodby pocítite nespokojnosť, nervozitu či dokonca nechuť vrátiť sa tam…

SVETOVÉ STRANY, KONCEPT PIATICH ELEMENTOV, POSVÄTNÁ GEOMETRIA A KOZMICKÉ VZORCE
Vastu Shastra („vastu“ – miesto, sídlo, obydlie; „shastra“ – rozprava, pravidlo, popis, disciplína) je
starý védsky odbor, ktorý sa vzťahuje k architektúre a designu. Vysvetľuje všeobecné prírodné zákony
vo vzťahu k stavbám a k životnému prostrediu. Využíva vplyv svetových strán a koncept piatich
prvkov – éteru, vzduchu, ohňa, vody a zeme, z ktorých je podľa véd zložený celý vesmír a všetko
okolo a vrátane nás. Vastu však nie je len náukou o bývaní, je to disciplína, ktorá si všíma
manifestáciu kozmických vzorcov v prírode – všimli ste si niekedy v ruži ukrytú esteticky príťažlivú
proporciu zlatého rezu?

ZÁSADY VASTU
Princípy Vastu používajú ľudia, ktorí si uvedomujú vplyv, ktorý na nich okolie má. Často majú pocit, že
potrebujú podniknúť kroky ku zlepšeniu svojho života. A Vastu je jednou z možností. Rozvrhnutie

izieb, umiestnenie nábytku, výber správnych farieb alebo bytových doplnkov podporujúcich energiu
prvkov, dokážu zmeniť energiu celého obydlia, zlepšiť prechodnosť prány a pritiahnuť do našich
domovov rodinnú harmóniu, pokoj či regeneráciu.

AKO TO FUNGUJE?
V modernej dobe musíme aplikovať formuly na súčasný život – a starovekí učenci boli natoľko múdri,
že nám k tomu dávajú voľnosť, pretože do svojho učenia zakomponovali premenné formuly. Pri
zariaďovaní príbytku podľa Vastu si uvedomujeme vplyv svetových strán a dominanciu prvku
v priestore. Naša kuchyňa by tak napríklad mala byť umiestnená v juhovýchodnom kvadrante, kde
vládne prvok ohňa. Čo ale urobiť, keď máme kuchyňu umiestnenú na inej svetovej strane? Vtedy
musíme zvoliť správne doplnky, tvary, farby, či umiestnenie elektrických spotrebičov (elektrina –
prejav prvku oheň) a tým „uspokojiť“ prvky, ktorých dominancia je v opozícii.

Vastu ponúka množstvo tipov, ako svoje obydlie zharmonizovať, zásady, ktoré sa týkajú novostavby,
zariadenia už postavených budov, využitia tvarov, farieb, materiálov, až po výber bytových rastlín.