Ájurvéda, ajurveda, ajurvéda, ayurveda, ayurvéda … ako to už s tými cudzími a ďalekovýchodnými
slovkami s nádychom spirituality býva, vychádzajú z etymologického základu, ktorý sa rozhodneme
prispôsobiť našim gramatickým zvyklostiam, alebo nie. Keď vediem prednášky o ájurvéde, tak sa ma
ľudia neraz pýtajú, prečo používam práve tvar slova „ájurvéda“ a nie „ayurveda“, „ayurvéda“ či ďalšie
možné varianty. Je to moje osobné rozhodnutie, ktoré považujem za správne, a jeho krátku obhajobu
vám práve predkladám…

Samozrejme, všetky tieto slová vyjadrujú to isté – celostnú medicínu, ktorej počiatky sa datujú spred
obdobia 5000 rokov dozadu a ktorej korene nachádzame v Indii. Považuje sa i za „matku medicíny“.
Sanskritské slovo ájurvéda v preklade znamená „veda o živote“.

Ájurvéda však nie je filozofia ani náboženstvo. Nepatrí určitému národu, rase, farbe pleti. Neprislúcha ani
žiadnemu klimatickému pásmu. Patrí všetkým ľuďom všetkých národov. To je presvedčenie môjho učiteľa
Pavla Hlôšku a v tomto duchu vychovával i nás, jeho žiakov, absolventov Školy ájurvédské medicíny. Naučil
nás, že ájurvéda v podstate vyjadruje rád, ktorý má človek v sebe a okolo seba, a preto mu môže
porozumieť a využívať ho. Avšak nie vždy je nutné za týmito poznatkami, procedúrami či bylinami cestovať
do vzdialených krajín, Indie, či na Srí Lanku… ale že poznatky tejto starobylej holistickej medicíny sú
uplatniteľné i u nás, v našom prostredí, často za pomoci našich bylín a lokálnych potravín.

Mojím zámerom je sprístupniť tieto znalosti ľuďom v mojom okolí, ľuďom, ktorí si vážia to, čo máme v
našej krajine, ľuďom, ktorí veria, že i Vysoké Tatry môžu mať svoje čaro a liečivé byliny rovnako ako pre
nás vzdialené a exotické Himaláje. To je jeden z dôvodov, prečo vytváram koncept „Ájurvéda Jóga Tatry“ a
nie koncept, ktorý by už vo svojom názve nosil nejaké indické (síce exotické, ale vzdialené) slová… A aj to
je dôvod, prečo som sa rozhodla zámerne používať „poslovenčený“ variant „ájurvéda“ a uprednostňujem
ho pred „ayurveda“. Rovnako tak „ájurvédska masáž“, „ájurvédske procedúry“ atď.

Veľmi podobne je to so slovíčkami jóga vs yoga. Opäť je na každého osobnom rozhodnutí, ku ktorému
variantu sa prikloní. Osobne si však myslím, že každý sčítaný (myslím v širokom zmysle – zahĺbenie sa do
literatúry akéhokoľvek žánru) človek sa nemôže pozerať na vety typu: „Teším sa na vás na hodine yogi“
alebo ešte horšie „…na hodine yogy“ ! Vyštudovala som Ústav literárnej a umeleckej komunikácie
a takého gramatické perly mi trhajú oči. Mojím cieľom je poznatky o ájurvéde a jóge sprostredkovať
ďalším ľuďom a záujemcom, ale prikladám nesmiernu dôležitosť i tomu, akým spôsobom dané poznatky
odovzdávam.