Dieťa v nás

Dieťa v nás

Nie každý deň je podľa našich predstáv. Sú dni ktoré začnú rozbitou šálkou, či narazeným malíčkom na nohe. Dni plne prázdne a tmavé. A čo viac, nie vždy sú to len dni, môžu to byť týždne, mesiace alebo skrátka “nepodarené” obdobia našich životov. Pre mňa sú však...