Neďaleko Brna, v Lažánkach, sa medzi lesmi a lúkami nachádza centrum tantra jógy pre ženy – sídlo starodávneho tantrického rituálu a dnes čoraz viac populárneho ženského cvičenia Mohendžodáro. Toto meditačné centrum som prvýkrát navštívila v roku 2014 a do roka od môjho prvého pobytu som absolvovala celoročnú školu tantra jógy pre ženy. Vo svojich 24 rokoch som patrila medzi najmladšie účastníčky školy a vlastne som tam bola viac zo zvedavosti ako zo skrývanej potreby riešiť nejaké vnútorné konflikty, depky z toho, že som v tridsiatke slobodnou matkou alebo že sa po štyridsiatke konečne začínam hľadať…

Príbehy zúčastnených žien boli rôzne a hoci som sa skutočne snažila niektorým porozumieť, ani dnes nechápem, ako sa niekomu občas „podarí“ stratiť kontrolu nad svojím životom. Ale viem, že ťažšie, ako snažiť sa porozumieť, je snažiť sa nehodnotiť. Posnažím sa aj teraz. Viac ako hodnotiť by som chcela priblížiť jednu z mnohých skúseností a zážitkov, ktorú mi pobyt v meditačnom centre Lažánky dal – skúsenosť s dynamickou Osho meditáciou.

Mnohí z nás si pod pojmom „meditácia“ predstavia dlhé minúty strávené v tichu a v sede na nejakej jógovej podložke. Alebo v panenskej prírode, v zábere nechýba jazierko, vodopád alebo aspoň západ slnka. Aspoň takto si to predstavuje Google vyhľadávač obrázkov, keď doň zadáte „meditácia“. Človek si k tomu zapáli sviečku alebo vonnú tyčinku a snaží sa myslieť na nič. Toto je však len jedna z foriem meditácií. Dynamická Osho meditácia je úplne iná. Ale aká presne?

PRIEBEH DYNAMICKEJ OSHO MEDITÁCIE

Dynamická Osho meditácia trvá 60 minút a jej priebeh je rozdelený do piatich fáz. Ak sme v spoločnosti ďalších účastníkov meditácie, počas celej meditácie máme oči prekryté šatkou. Alebo aspoň zatvorené, aby sme sa sústredili skutočne na seba a nevšímali si ostatných.

PRVÁ FÁZA trvá 10 minút a plne sa v nej sústredíme na svoj dych. Lepšie povedané na výdych. Je to 10 minút plných chaotického a intenzívneho dýchania so zameraním práve na výdych nosom. Nádych príde prirodzene. Stojíme nohami mierne od seba, máme mierne pokrčené kolená, uvoľnené paže, ktorými môžeme počas tejto fázy voľne pohybovať, čo nám pomôže sa uvoľniť. Dôležité je mať  počas celej meditácie dostatok priestoru okolo seba.  Je to fáza, ktorej skutočné a vnútorne úplné prevedenie môže napomôcť k búraniu našich podvedomých blokov.

DRUHÁ FÁZA trvá tiež 10 minút a keď sa s dynamickou Osho meditáciou len zoznamujete, je to práve tá fáza, ktorá pôsobí na „nováčikov“ najpodivnejšie. Je totiž akýmsi protipólom tej najtypickejšej predstavy o meditácii, v ktorej spirituálne založený človek sedí v tichosti v lotosovom sede na vankúši. Druhou fázou dynamickej meditácie je totiž 10 minútová katarzia. Už Aristoteles pomenoval katarziou stav vnútornej očisty, ku ktorej dochádza pod vplyvom nejakej dramatickej situácie, ktorú naplno zažijeme. A tento zážitok má výsledný očisťujúci psychický účinok. Aristoteles spájal katarziu najmä s prežívaním deja nejakého umeleckého diela. Katarzná fáza dynamickej Osho meditácie je znovuprežívanie zablokovaných emócií, ktoré sa v nás počas života nahromadili. V tejto fáze sa očisťujeme revom, krikom, plačom a všelijakým iným vyjadrením, ktoré môže byť tiché ale aj maximálne hlučné, až by meditácie neznalým náhodným okoloidúcim prišlo desivé. Myslím, že predovšetkým táto fáza ovplyvňuje realizovateľnosť dynamickej Osho meditácie v rôznych priestoroch. Osobne si neviem predstaviť ideálnejší priestor ako je meditačné centrum v Lažánkach. Veľká priestranná sála, kde sa zmestí viac ako 50 žien, bez susedov alebo preplnenej ulice, kde by sa ľudia čudovali, „čo za vreskot to tie ženy robia“. Rovnako som videla veľkú výhodu v tom, že nás bolo prítomných niekoľko desiatok žien, lebo pri takom veľkom výboji jednotlivých katarzií má človek oveľa menšie zábrany sa plne uvoľniť a vydať zo seba, čo potrebuje.

Aj TRETIA FÁZA trvá 10 minút a je známa ako „hučka“. Počas tejto fázy máme zdvihnuté ruky, chodidlá mierne od seba a po celý čas skáčeme s dopadom na celé chodidlá, pričom nahlas opakujeme „hu“ a sústreďujeme sa na svoje sexuálne centrum. Takto sa snažíme prebudiť „hadiu silu“ v nás a aktivovať čakry. Táto fáza je fyzicky náročná. Pamätám sa, ako som počas nej raz odpadla. Nič vážne, asi to moje telo potrebovalo. Rada by som ale podotkla, aké dôležité je mať preto skúsené vedenie v podobe lektorky alebo mentorky, ktorá má nielen dynamické Osho meditácie mnohonásobne prežité, ale tiež vie, ako pri nich asistovať a reagovať. Pozor na všelijaké samozvané lektorky dynamických meditácii bez náležitých skúseností a poznatkov!

Na konci tretej fázi sa ozve hlasné „Stop!“ a vnoríme sa do ticha štvrtej fázy. Zastavíme sa v pozícii, ktorou sme tretiu fázu ukončili a presunieme sa do úlohy vnútorného pozorovateľa nášho stavu. ŠTVRTÁ FÁZA trvá 15 minút a ak nevládzeme po celý čas zostať v aktuálnej pozícii, môžeme sa pomaly presunúť do sedu a ďalej sami seba a svoj vnútorný svet pozorujeme.

Posledná, PIATA FÁZA je záverečnou oslavou. Je to 15 minútový voľný tanec. Započúvame sa do hudby, kde tancom vyjadrujeme naše bytie.

O Osho dynamickej meditácii je známe, že nám pomáha nielen aktivovať energie skryté hlboko v nás, ale najmä, že prináša dokonalé uvoľnenie, pravidelným opakovaním tiež likvidáciu vnútorných blokov a prečistenie našich emócií.

S láskou