Ájurvéda

Starobylý liečebný systém
Ájurvéda je starobylý liečebný systém pochádzajúci z indického subkontinentu. Etymologicky sa odvodzuje z dvoch sanskritských slov: „ájur“ / „ájus“ – čo znamená „život“ a slova „ véda“ – čo znamená „veda“, „znalosť“, „náuka“. Ájurvéda je tak náukou o živote. Veda o dlhom, zdravom a šťastnom živote, náuka o dlhovekosti.

Ájurvéda nie je filozofia ani náboženstvo. Nepatrí určitému národu, rase, farbe pleti. Neprislúcha ani žiadnemu klimatickému pásmu. Patrí všetkým ľuďom všetkých národov. To je presvedčenie môjho učiteľa Pavla Hlôšku a v tomto duchu vychovával i nás, jeho žiakov, absolventov Školy ájurvédské medicíny. Naučil nás, že ájurvéda v podstate vyjadruje rád, ktorý má človek v sebe a okolo seba, a preto mu môže porozumieť a využívať ho. Avšak nie vždy je nutné za týmito poznatkami, procedúrami či bylinami cestovať do vzdialených krajín, Indie, či na Srí Lanku… ale že poznatky tejto starobylej holistickej medicíny sú uplatniteľné i u nás, v našom prostredí, často za pomoci našich bylín a lokálnych potravín.

Môj ďalší učiteľ Prashanti de Jager raz povedal: „Múdrosť nepatrí Indii, avšak múdrosť je zaznamenaná v sanskrite.“ Áno, všetci akceptujeme tento nesporný fakt, že múdrosť pochádza z týchto krajín zemegule. Sama som mala možnosť stráviť v Indii, kolíske ájurvédy, vzácny čas, počas ktorého som nielen absolvovala lektorský kurz jógy, ale navštívila i rôzne ájurvédske kliniky, absolvovala kurz ájurvédskych terapií, zoznámila sa s princípmi reiki, či sledovala, ako indická terapeutka a masérka Aarti pripravuje lahodné ájurvédske pokrmy.

Ale nechcem sa odvolávať len na Indiu a jej poznatky. Mojím zámerom je sprístupniť tieto znalosti ľuďom v mojom okolí, ľuďom, ktorí si vážia to, čo máme v našej krajine, ľuďom, ktorí veria, že i Vysoké Tatry môžu mať svoje čaro a liečivé byliny rovnako ako pre nás vzdialené a exotické Himaláje. To je jeden z dôvodov, prečo vytváram koncept „Ájurvéda Jóga Tatry“ a nie koncept, ktorý by už vo svojom názve nosil nejaké indické (síce exotické, ale vzdialené) slová…

Podľa ájurvédy (a znalostí véd všeobecne) je celý vesmír, kozmos, i všetko okolo nás a vrátane nás zložené z piatich základných prvkov, v ájurvéde známych ako Mahabhútas. Sú nimi éter, vzduch, oheň, voda a zem. Z týchto piatich prvkov je vytvorené i naše telo. Prvky však majú tendenciu sa združovať a tak vytvárajú 3 základné skupiny prvkov, 3 regulátory, 3 dóše, známe ako Váta, Pitta a Kapha.

Váta dóša je tvorená prvkami éter a vzduch. Pitta dóša prvkami oheň a voda. Kapha dóša prvkami voda a zem. A v každom človeku je pomer jednotlivých prvkov rôzny a prevaha jednotlivých dóš odlišná. Pretože každý z nás je individuálny. To je tajomstvo ájurvédy. Uchopiť individualitu každej ľudskej bytosti a až na jej základe klientovi pomôcť. Ájurvéda sa na prvom mieste zaujíma o človeka a na druhom mieste o jeho ťažkosti, chorobu. Znamená to, že ájurvédar na prvom mieste zistí telesnú prirodzenosť klienta, jeho osobnú individualitu či výnimočnosť. Potom odporúča postupy na mieru pre neho, nie pre jeho chorobu. Až na druhom mieste toto odporúčanie dolaďuje podľa ťažkostí, ktoré klienta práve trápia.

Táto individualita, konštitúcia klienta, určuje výber vhodnej stravy, vhodného cvičenia, vhodných terapií či očistných procedúr. Každý človek vyžaduje individuálny prístup. To je ájurvéda.

Ponúkam svoje služby v oblasti ájurvédy:

  • osobné konzultácie
  • verejné prednášky o základoch ájurvédy, ale i nadstavbové semináre týkajúce sa očistných techník či ájurvédy zameranej na ženy, matky a deti
  • ájurvédske masáže
  • využitie aromaterapie v súvislosti s ájurvédou